KIEROWNICTWO

STRUKTURA ORGANIZACYJNA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIĘDZYRZECZU

 

 Komendant Powiatowy PSP w Międzyrzeczu

mł. bryg. mgr inż. Marek Koperwas