Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza

Skład Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Międzyrzeczu

 Dowódca JRG st. kpt. Jerzy Ratkiewicz

tel. 95-742-66-33

ratkiewiczj@straz.miedzyrzecz.pl

Zastępca  Dowódcy JRG

st. kpt. Szymon Winnicki

tel. 95-742-66-32

winnickis@straz.miedzyrzecz.pl