APEL LUBUSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO DO STRAŻAKÓW