Szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych (Dowódców OSP)

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu informuje, że w okresie 17.07.2020r. do 26.07.2020r. odbędzie się szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych (Dowódców OSP)  z terenu powiatu międzyrzeckiego.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne w łącznym wymiarze 33 godzin zostaną przeprowadzone w okresie od 17.07.2020r. do 26.07.2020r. w KP PSP Międzyrzecz wg następującego harmonogramu:

  • 17.07.2020r. (piątek) od godz. 16.00
  • 18.07.2020r. (sobota) od godz. 8.00
  • 19.07.2020r. (niedziela) od godz. 8.00
  • 24.07.2020r. (piątek) od godz. 16.00
  • 25.07.2020r. (sobota) od godz. 8.00.

Egzamin zaplanowany jest na dzień 26.07.2020 r. od  godz. 9.00

Kierownikiem kursu jest bryg. Dariusza Rzepecki (tel. kontaktowy 609471365)

W związku z powyższym kandydat na szkolenie musi spełniać następujące warunki:

  1. Minimum trzyletni okres od uzyskania wyszkolenia uprawniającego
    do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych (Szkolenie podstawowe).
  2. Ukończone szkolenie techniczne strażaków ratowników OSP.
  3. Wiek 18 – 65 lat

Ponadto jako warunek niezbędny do uczestnictwa w szkoleniu należy dostarczyć do tut. komendy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 czerwca 2020r. – kartę skierowania wg załączonego wzoru (zamieszczonego także na stronie internetowej komendy).

Podczas zajęć teoretycznych obowiązuje umundurowanie koszarowe,
natomiast podczas zajęć praktycznych umundurowanie specjalne.

KARTA SKIEROWANIA