MIĘDZYRZECKIE POWIATOWE OBCHODY DNIA STRAŻAKA 2020

W poniedziałkowe przedpołudnie (4 maja 2020r.) na placu przed Komendą Powiatową PSP w Międzyrzeczu odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. Międzyrzeckie uroczystości miały nieco skromniejszy przebieg niż zazwyczaj ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju. Uroczystości przewodniczył Komendant Powiatowy PSP w Międzyrzeczu st. kpt. Marek Koperwas. Podczas dwóch apelów nastąpiło odczytanie wyciągów z postanowień o przyznaniu odznaczeń oraz rozkazów
o nadaniu wyższych stopni dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Wyróżniającym się strażakom przyznano nagrody pieniężne i wyróżnienia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Postanowieniem nr 6/OP/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. nadał:

Brązową Odznakę „ Zasłużony dla ochrony Przeciwpożarowej”: mł. bryg. Mirosławowi FERENC, st. kpt. Szymonowi WINNICKI, mł. kpt. Michałowi ROSÓŁ.

Na wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzej Bartkowiak, za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych i zaangażowanie w służbie, przyznał nagrodę finansową funkcjonariuszowi: ogn. Krzysztofowi OKIŃCZYC.

Na wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu, Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. bryg. Patryk Maruszak, za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych i zaangażowanie w służbie, przyznał nagrodę finansową funkcjonariuszowi: st. sekc. Jackowi WINCKIEWICZ

Na podstawie art. 51 ust. 4, art. 53 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej z dniem 04 maja 2020 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozkazem personalnym nr 394/kadr/20 z dnia 22 kwietnia 2020 r. nadał stopień: MŁODSZEGO KAPITANA: asp. Mariuszowi NOWAK.

Na podstawie art. 51 ust.4, art. 53 ust. 2 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej z dniem 04 maja 2020 r,. Komendant Główny PSP rozkazem personalnym nr 387/kadr/20 z dnia 14 kwietnia 2020 r nadał stopień: MŁODSZEGO KAPITANA: asp. Tomaszowi TELEŚNICKI.

Na podstawie art. 51 ust. 4 i art. 54 ust. 1  Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej – z dniem 04 maja 2020 r.  Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym nr 2/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 roku  nadał stopień: STARSZEGO ASPIRANTA: asp. Waldemarowi JUSZCZAK.

Na podstawie art. 51 ust. 4 i art. 54 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej – z dniem 04 maja 2020 r.  Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym nr 1/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 roku  nadał stopień: ASPIRANTA: mł. asp. Piotrowi  CHOMICZ i mł. asp. Kamilowi KORBA.

Na podstawie art. 51 ust. 3 pkt 4 i art. 54 ust. 1 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej – z dniem 04 maja 2020. Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym nr 1/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku  nadał stopień: STARSZEGO OGNIOMISTRZA: ogn. Krzysztofowi OKIŃCZYC, OGNIOMISTRZA: mł. ogn. Mateuszowi BARAN i mł. ogn. Rafałałowi NOWICKI oraz STARSZEGO SEKCYJNEGO: sekc. Grzegorzowi KACZMAREK.

Wszystkim strażakom Państwowej Straży Pożarnej oraz druhom Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu międzyrzeckiego, a w szczególności odznaczonym, awansowanym i wyróżnionym składamy serdeczne gratulacje oraz życzymy sukcesów w codziennej służbie i życiu osobistym.