NIEBEZPIECZNY POŻAR W WYSOKIEJ

W środę (22.04.2020r.) w godzinach porannych wybuchł pożar w miejscowości Wysoka
gm. Międzyrzecz. W chwili przyjazdu strażaków na miejsce zdarzenia pożarem objęte było pomieszczenie warsztatowe oraz drewniana konstrukcja dachu budynku magazynowo – warsztatowego. W wyniku przeprowadzonego rozpoznania ustalono, że budynek objęty pożarem połączony jest łącznikiem z budynkiem mieszkalny oraz z wiatą stalową, pod którą przechowywano sprzęt rolniczy. Z informacji uzyskanych od właściciela ustalono, że w pomieszczeniu warsztatowym, który objęty jest pożarem znajdują się trzy butle z tlenem, jedna butla z acetylenem, jedna z dwutlenkiem węgla, zbiorniki z olejem napędowym oraz środki ochrony roślin. Ze względu na zagrożenie rozszczelnienia się butli z acetylenem i jej wybuchu ewakuowano mieszkańców posesji. Wraz z Policją podjęto działania informacyjno-ewakuacyjne w sąsiednich posesjach. Po otrzymaniu informacji wdrożono procedurę postępowania podczas zdarzeń z udziałem butli z acetylenem. Podczas dogaszania warsztatu schładzano również pozostałe butle. W działaniach udział brało 9 zastępów. O sytuacji kryzysowej poinformowano Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego.