Pożegnanie ze służbą Komendanta Powiatowego PSP st. bryg. mgr inż. Marka Harkota

Pożegnanie ze służbą Komendanta Powiatowego PSP w Międzyrzeczu

W miniony piątek tj. 24 stycznia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu pożegnano przechodzącego po 30 latach służby na zaopatrzenie emerytalne Komendanta Powiatowego PSP  w Międzyrzeczu st. bryg. Marka Harkota.

Zdanie obowiązków miało formę uroczystej zbiórki, która rozpoczęła się złożeniem meldunku Lubuskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP bryg. Patrykowi Maruszakowi przez dowódcę uroczystości st. kpt. Szymona Winnickiego. W dalszej części przywitano przybyłych gości m.in. Zastępców Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP: st. bryg. Lesława Glińskiego oraz bryg. Janusza Drozdę,
a także: Zastępcę Dowódcy 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, Komendanta Powiatowego Policji w Międzyrzeczu, Dyrektora Aresztu Śledczego
w Międzyrzeczu,  przedstawicieli władz samorządowych powiatu międzyrzeckiego, miasta Międzyrzecz i gmin powiatu, przedstawicieli strażackich związków zawodowych
i emerytów, komendantów straży pożarnych z powiatów sąsiedzkich, żonę odchodzącego komendanta oraz innych zaproszonych gości.

Po pożegnaniu się ze sztandarem międzyrzeckiej komendy odchodzący komendant złożył na ręce Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Patryka Maruszaka meldunek o zakończeniu służby na zajmowanym stanowisku.

Komendant podziękował wszystkim zebranym oraz załodze za wieloletnią współpracę, niekiedy trudną, ale zawsze mającą na celu dobro i bezpieczeństwo mieszkańców miasta i powiatu.

Przebieg służby w KP PSP w Międzyrzeczu:

01.10.2011 r. – 17.02.2012 r. – Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Międzyrzeczu

18.02.2012 r. – 24.01.2020 r. – Komendant Powiatowy PSP w Międzyrzeczu

Życzymy dalszych sukcesów w życiu osobistym oraz wielu chwil radości na emeryturze.

Fot. Bartłomiej Kucharyk i źródła KP PSP Międzyrzecz