101. ROCZNICA NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 11 listopada 2019

W dniu 11 listopada 2019 r. podczas zmiany służby w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczych w Międzyrzeczu. odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Zgodnie z Ceremoniałem Pożarniczym podczas przebiegu uroczystości uwzględniono podniesienie flagi państwowej przy dźwiękach hymnu państwowego oraz odczytano list Komendanta Głównego PSP.

z