Wyniki V etapu naboru do służby przygotowawczej w KP PSP Międzyrzecz