Wyniki III i IV etapu naboru do służby przygotowawczej w KP PSP Międzyrzecz