Szkolenie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz recertyfikacja uprawnień ratownika KPP

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu
informuje, że w okresie od 06.09.2019 r. do 26.09.2019 r. odbędzie się szkolenie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz recertyfikacja uprawnień ratownika KPP (obowiązkowe odnowienie uprawnień dla osób po kursie KPP, u których od egzaminu upłynął okres 3 lat) dla strażaków OSP. Zajęcia odbywać się będą w tutejszej Komendzie wg następującego harmonogramu:

 

06.09.2019r. od 16:00 – 19:00

07.09.2019r. od 08:00 – 18:00

08.09.2019r. od 08:00 – 19:00

 

13.09.2019r. od 16:00 – 20:00

14.09.2019r. od 08:00 – 18:00

15.09.2019r. od 08:00 – 19:00

 

20.09.2019r. od 16:00 – 20:00

21.09.2019r. od 08:00 – 18:00

22.09.2019r. od 08:00 – 17:00

 

26.09.2019r. – EGZAMIN godz. 9.00

 

Na wypełnione karty skierowania (obowiązują dwa oddzielne druki dla osób przystępujących do szkolenia KPP i do recertyfikacji uprawnień ratownika KPP) wg załączonych wzorów oczekujemy do dnia
26 sierpnia 2019 r.

Osoby, które podchodzą do recertyfikacji uprawnień ratownika KPP
nie podlegają ustawowemu obowiązkowi uczestnictwa w zajęciach, jednak
ze względu na ulotność wiedzy zdobytej przed trzema laty
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu zachęca do jej odświeżenia i uczestnictwa w zajęciach zgodnie z ww harmonogramem począwszy od dnia 13 września 2019 r.

W związku z ograniczoną ilością miejsc tj. 18 osób na  kurs KPP
oraz 18 osób na recertyfikacje uprawnień o przyjęciu na szkolenie decydować będzie kolejność zgłoszenia.

W Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu sprawą zajmuje się mł.ogn. Bartosz Batura – powiatowy koordynator ratownictwa medycznego tel. 668487338.

KARTA skierowania kpp

KARTA skierowania recertyfikacja