Bezpieczne obozy harcerskie

W dniu 11 lipca 2019 r. przeprowadzono kontrolę wypoczynku dzieci i młodzieży – obóz pod namiotami zorganizowany przez stowarzyszenie ZHP Hufiec Babimojsko-Sulechowski ZHP Związek Drużyn Zbąszynek. Obóz harcerski zlokalizowany został nad jeziorem Cegielnianym w okolicy miejscowości Pszczew na terenie lasu Nadleśnictwa Trzciel.

Kolejny już rok międzyrzeccy strażacy odwiedzają wraz z przedstawicielami lokalnego Sanepidu oraz Policji miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży w tym przybyłych do naszego powiatu harcerzy.

Ponieważ ważnym elementem harcerskiego programu wychowawczego, który stanowi podsumowanie śródrocznej pracy wychowawczej drużyny, jest Harcerska Akcja Letnia, w trakcie której harcerze mogą przeżywać przygodę w bezpośrednim kontakcie z przyrodą ważne jest aby służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo wspomagały to przedsięwzięcie wzmacniając jednocześnie bezpieczeństwo dzieci i młodzieży uczestniczących w obozach harcerskich pod namiotami.

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży jest najwyższym priorytetem podczas wakacji bowiem ponad 90% lokalizacji obozów harcerskich to tereny leśne stanowiące w określonych sytuacjach pogodowych zagrożenie dla wypoczywających.

Zatem standardem na obozach harcerskich stały się alarmy i próbne ewakuacje, pogadanki i instruktaże dotyczące bezpiecznego wypoczynku na łonie natury.

W kontrolowanym obozie udział bierze blisko 50 uczestników z czego 18 osób poniżej 10 roku życia.

Podczas trwania wizyty strażacy przeprowadzili zajęcia w ramach kampanii społecznej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „Kręci mnie bezpieczeństwo”. Dodatkowo przeprowadzone zostały zajęcia w zakresie prezentacji sprzętu ratowniczego znajdującego się na wyposażeniu samochodu pożarniczego.