WIZYTA KOMENDANTA GŁÓWNEGO PSP

W dniu 29 czerwca 2019 roku, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski w obecności zastępcy lubuskiego komendanta wojewódzkiego PSP Janusza Drozdy, wizytował Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu. Komendanci spotkali się z komendantem powiatowym PSP w Międzyrzeczu st.bryg. Markiem Harkotem, ze strażakami pełniącymi służbę na SKKP i w JRG Międzyrzecz.

Podczas spotkania, komendant główny zapoznał się z warunkami pełnienia służby, charakterystycznymi zadaniami realizowanymi w KP PSP Międzyrzecz. Komendant omówił także zakup sprzętu oraz środków ochrony indywidualnej dla strażaków realizowany  w ramach modernizacji służb mundurowych.