Ćwiczenia pod kryptonimem „ Góra Chełmska 2019”

W dniu 21 maja 2019 r. na terenie Nadleśnictwa Międzyrzecz w Leśnictwie Dłusko odbyły się ćwiczenia praktyczne, doskonalące współdziałanie sił i środków KSRG podczas działań ratowniczo-gaśniczych w czasie pożaru kompleksu leśnego. Ćwiczenia rozpoczęły się o godz. 9.00 inspekcją gotowości bojowej zastępów wchodzących w skład kompanii gaśniczej ,,Międzyrzecz” WBO. Tematem ćwiczeń była organizacja działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożaru lasu z wykorzystaniem zastępów JRG PSP i zastępów OSP w ramach Kompanii Gaśniczej ,,Międzyrzecz” oraz Lasów Państwowych.

            Celem głównym ćwiczeń było sprawdzenie taktycznych możliwości zastępów JRG PSP i zastępów gaśniczych OSP i służb leśnych. Dodatkowo podczas ćwiczeń zaplanowano: doskonalenie umiejętności prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej w kompleksie leśnym, organizacja zaopatrzenia wodnego w warunkach deficytu środka gaśniczego na terenie prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych, sprawdzenie przygotowania strażaków ratowników OSP do prowadzenia działań
w warunkach leśnych, rozpoznanie występujących zagrożeń, zabezpieczenia miejsca zdarzenia, doskonalenie współdziałania i wzajemnej integracji sił i środków służb ratowniczych, udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanemu oraz współpraca z LPR, doskonalenie funkcyjnych w trafnym i szybkim podejmowaniu decyzji oraz ich realizację, opracowywanie koncepcji rozwiązywania problemów powstałych w czasie prowadzenia działań ratowniczych, sprawdzenie znajomości zasad bhp podczas prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej, rozpoznanie dróg dojazdowych, zaopatrzenia wodnego, a także doskonalenie procedur alarmowania sił i środków z terenu powiatu międzyrzeckiego.

Za organizację ćwiczeń szczególne podziękowania przekazujemy naszym Przyjaciołom
z Nadleśnictwa Międzyrzecz oraz Jednostki Wojskowej w Międzyrzeczu.