Monitoring sytuacji powodziowej

W pierwszych dniach marca wraz z przedstawicielami Gmin: Skwierzyna, Bledzew, Międzyrzecz, Przytoczna oraz z przedstawicielem Wód Polskich przeprowadziliśmy inspekcje wałów, brzegów rzek oraz ocenę stanu budowli inżynieryjnych na terenach zagrożonych powodzią. Wyznacznikiem naszych działań były treści zawarte w Operatach Powodziowych. Podczas rekonesansu wizytowano także gminne magazyny przeciwpowodziowe. Nasz powiat szczególnie z racji rzeki Warty podlega szczególnemu nadzorowi sytuacji powodziowej w okresie zimowo-wiosennym.