Harmonogram szkoleń dla druhów OSP z powiatu międzyrzeckiego

Lp. Nazwa szkolenia Termin rozpoczęcia Termin zakończenia Ilość uczestników
1 Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP 08.02.2019 3.03.2019 30
2 Szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych 08.03.2019 21.04.2019 40
3 Szkolenie strażaków ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach 23.05.2019 26.05.2019 20
4 Szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla członków ochotniczych straży pożarnych (dowódców OSP) 07.06.2019 16.06.2019 30
5 Kurs w zakresie KPP 2019-09-05 26.09.2019 18
6 Egzamin potwierdzający tytuł ratownika (recertyfikacja) 2019-09-05 26.09.2019 18