Szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu
informuje, że w okresie 09.11.2018r. do 18.11.2018r. odbędzie się ,,Szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP”.

Celem szkolenia jest przygotowanie kierowców – konserwatorów sprzętu OSP do wykonywania zadań operatora sprzętu, do obsługi samochodów pożarniczych oraz urządzeń z silnikami spalinowymi, stanowiących wyposażenie OSP, a także do konserwacji i drobnych napraw mających na celu utrzymanie pełnej sprawności sprzętu ratowniczego OSP.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne w wymiarze 23 godzin dydaktycznych
oraz 5 godzin egzaminacyjnych przeprowadzone zostaną w tutejszej Komendzie
w dniach:

09.11.2018r. (piątek) od godz. 16.00.

10.11.2018r. (sobota) od godz. 9.00.

16.11.2018r. (piątek) od godz. 16.00.

17.11.2018r. (sobota) od godz. 9.00.

18.11.2018r. (niedziela) od godz. 9.00 – egzamin.

 

Kandydat na szkolenie musi spełniać następujące warunki:

  • wiek – nie przekroczone 65 lat;
  • prawo jazdy co najmniej kat. B;
  • potwierdzenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP wg programu z 2015 roku lub spełnienie równorzędnych wymagań zgodnie z programem szkolenia z 2006 roku.

Ponadto jako warunek niezbędny do rozpoczęcia kursu należy dostarczyć do tut. komendy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2018r. kartę zgłoszenia wg załączonego wzoru zamieszczonego także na stronie internetowej komendy.

Kierownikiem kursu jest mł.bryg. Mirosław Ferenc

Karta skierowania na szkolenie kierowców konserwatorów