Nowy zakup KP PSP w Międzyrzeczu.

      W sierpniu 2018 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu zakupiła cztery zestawy ubrań żaroodpornych USC-4 wraz z wyposażeniem oraz składany zbiornik na wodę o pojemności 13000 litrów. Zakup został zrealizowany w ramach zadania „ Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu w zestaw ciężkich ubrań żaroodpornych  z wyposażeniem.” Powyższy zakup realizowano  za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na podstawie Umowy Dotacji nr WF.341.I.19.2018 z dnia 10 lipca 2018r. w łącznej kwocie 24550,00zł dzięki dofinansowaniu:

1. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze  w formie dotacji w kwocie 17050,00 zł.

2. Gminy Skwierzyna w kwocie 7500,00 zł.