Ćwiczenia w Zakładzie Dużego Ryzyka ,,NIEDRZWICA 2018″

16 października br. w Zakładzie Dużego Ryzyka – AmeriGas w Nowej Niedrzwicy, gm. Przytoczna przeprowadzono sprawdzenie taktycznych możliwości zastępów JRG i wyodrębnionych OSP z Kompanii Gaśniczej ,,Międzyrzecz” oraz zakładowej służb  ratowniczej w ramach wybranego scenariusza z Wewnętrznego Planu Operacyjno- Ratowniczego rozlewni gazu. Te cyklicznie odbywające się ćwiczenia w roku bieżącym  realizowane były pod kryptonimem ,,Niedrzwica 2018”. Sprawdzenie umiejętności ratowników naszego powiatu odbywało się w ramach dwóch przygotowanych wcześniej epizodów, a głównymi celami tego przedsięwzięcia, w którym uczestniczyło blisko 50 strażaków OSP i JRG było:
• zapoznanie się z warunkami prowadzenia akcji ratowniczej na obiekcie produkcyjno-magazynowym w warunkach występowania stref wybuchowych
• rozpoznanie występujących zagrożeń
• sprawdzenie przygotowania strażaków ratowników do prowadzenia działań w warunkach magazynowania i transportu gazu płynnego w sytuacji zagrożenia występującego wewnątrz zakładu i na zewnątrz zakładu.
• zabezpieczenia miejsca zdarzenia,
• doskonalenie współdziałania oraz asekuracji ratowników w działaniach ratowniczych,
• doskonalenie współdziałania i wzajemnej integracji sił i środków służb ratowniczych,
• zapoznanie ratowników ze sposobami udzielania pomocy osobom poparzonym oraz nieprzytomnym oraz zatrutym substancjami toksycznymi przy pomocy dostępnego sprzętu będącego na wyposażeniu jednostek OSP,
• udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym,
• doskonalenie funkcyjnych w trafnym i szybkim podejmowaniu decyzji oraz ich realizację,
• opracowywanie koncepcji rozwiązywania problemów powstałych w czasie prowadzenia działań ratowniczych,
• sprawdzenie znajomości zasad bhp podczas prowadzenia akcji ratowniczej podczas pożaru
• rozpoznanie dróg dojazdowych, zaopatrzenia wodnego, a także doskonalenie      procedur alarmowania sił i środków z terenu powiatu międzyrzeckiego.

bryg. Dariusz Rzepecki