Szkolenie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla strażaków OSP.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu
informuje, że w okresie 31.08.2018r. do 17.09.2018r. odbędzie się Szkolenie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla strażaków OSP.

Zajęcia odbywać się będą w tutejszej Komendzie wg następującego harmonogramu:

31.08.2018r. od 16:00 – 20:15

01.09.2018r. od 08:00 – 15:40

02.09.2018r. od 08:00 – 18:55

07.09.2018r. od 16:00 – 20:15

08.09.2018r. od 08:00 – 18:55

09.09.2018r. od 08:00 – 18:55

14.09.2018r. od 16:00 – 21:05

15.09.2018r. od 08:00 – 18:55

16.09.2018r. od 08:00 – 18:55

17.09.2018r. – EGZAMIN godz. 9.00

Wypełnione karty zgłoszenia (druhowie recertyfikujący uprawnienia także składają kartę zgłoszenia) wg załączonego wzoru oczekujemy do dnia
17 sierpnia 2018r.

Przewidywany koszt udziału jednej osoby w kursie wynosi ok. 150zł. (opłata egzaminacyjna) jest uzależniony od ilości uczestników szkolenia.

Osoby zainteresowane jedynie egzaminem recertyfikacyjnym mogą uczestniczyć w zajęciach. Koszt udziału jednej osoby w egzaminie recertyfikacyjnym wynosi ok. 100zł.

Rozliczenie kosztów będzie przebiegało podobnie jak w roku ubiegłym.

W związku z ograniczoną ilością miejsc (szkolenie pełne – 18 druhów, recertyfikacja – 12 druhów) o przyjęciu na szkolenie decydować będzie kolejność zgłoszenia.

Ewentualne pytania należy kierować do mł.ogn. Bartosza Batury – powiatowego koordynatora medycznego – tel. 668487338

KARTA skierowania