Strażacy czuwają nad bezpieczeństwem dzieci podczas letniego wypoczynku.

Tradycyjnie od kilku już lat zespół kontrolny składający się z przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej, Sanepidu oraz Policji przeprowadza kontrolę warunków letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w trakcie jego trwania, a zastępy JRG Międzyrzecz prowadzą operacyjne rozpoznanie terenu, na którym wypoczywają dzieci.

Wizyty przeprowadzone przez funkcjonariuszy PSP mają na celu rozpoznanie terenu obozów pod kątem wdrożenia i spełnienia warunków bezpieczeństwa, nie tylko pożarowego. Podczas kontroli następuje min. zapoznanie uczestników obozów ze sposobem alarmowania oraz postępowania na wypadek zagrożenia ze szczególnym uwzględnieniem pożarów, gwałtownych wyładowań atmosferycznych, obfitych opadów deszczu i gradu oraz silnych porywów wiatru, sprawdzenie systemów łączności radiowej i komórkowej, przeprowadzane są  pogadanki z zakresu prewencji społecznej dotyczące zasad bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku.

Przybyłe na miejsce wypoczynku zastępy  strażackie prezentują i omawiają sprzęt znajdujący się na wyposażeniu wozów bojowych, a także instruują dzieci jak zachować się w obliczu różnego rodzaju niebezpieczeństw występujących podczas wakacji oraz przypominają zasady korzystania z numerów alarmowych 998 i 112.