Akcja „SpoKREWnieni służbą”

W dniu 20 marca 2018 r., w międzyrzeckim oddziale Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa przeprowadzono akcję poboru krwi pod hasłem „SpoKREWnieni służbą”. Wzięli w niej udział strażacy PSP i OSP naszego powiatu (6 osób). Krew oddało 5 strażaków, w łącznej ilości 2.250 ml.
Przypominamy, że akcja pod ww. hasłem trwa nadal, aż do końca marca br. Wszyscy chętni mogą w dalszym ciągu wziąć w niej udział, do czego gorąco zachęcamy (przy rejestracji podajemy hasło „spokrewnieni służbą, straż pożarna”).
Poniżej adres placówki w naszym mieście:
Oddział Terenowy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
66-300 Międzyrzecz, ul. Konstytucji 3 Maja 24
tel. 95 742 00 32
Czynny:
wtorek, środa, piątek od 8.00 do 13.55
Rejestracja dawców od 8.00 do 10.30
kpt. Dorota Surma