szkolenie podstawowe

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu
informuje, że w okresie od 2 marca 2018 r. do 22 kwietnia 2018r. zaplanowane jest Szkolenie Podstawowe Strażaka Ratownika OSP.

Spotkanie organizacyjne, na które należy dostarczyć karty zgłoszenia wg wzoru znajdującego się na naszej stronie w zakładce SZKOLENIA OSP odbędzie się w tutejszej komendzie 2 marca o godz. 16.00.

Podczas spotkania odbędzie się instruktaż ogólny z zakresu szkolenia wstępnego bhp w wymiarze 3 godzin lekcyjnych.

Zajęcia teoretyczne zostaną przeprowadzone w indywidualnym systemie nauczania z wykorzystaniem platformy internetowej tzw. e-learning (przewidziany czas realizacji od 2 marca  do 22 marca).

Zajęcia praktyczne zostaną przeprowadzone w sposób tradycyjny na bazie sprzętu JRG Międzyrzecz rozpoczną się w dniu 23.03.2018r. egzaminem teoretycznym (test wyboru). Zakończenie zajęć praktycznych przewidziane jest na dzień 21.04.2018r.

Egzamin praktyczny oraz egzamin z bhp zaplanowany jest na dzień 22.04.2018r.

Podczas szkolenia praktycznego obowiązuje ubranie koszarowe oraz specjalne,
a także pełne wyposażenie indywidualne strażaka.

Kandydat na szkolenie musi spełniać następujące warunki:

  1. ukończone 18 lat nie przekroczone 65 lat
  2. zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych,
  3. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  4. dostęp do Internetu.

Karta skierowania na szkolenie podstawowe