Statystyka

STATYSTYKA ZDARZEŃ w 2019 roku

W minionym tygodniu tj. 09.12.2019 do 15.12.2019 roku zanotowaliśmy 16 zdarzeń, w tym: 5 pożarów, 10 miejscowych zagrożeń i jeden alarm fałszywy. Wskutek zaistniałych zdarzeń 6 osób zostało poszkodowanych, w tym 1 dziecko.

 

Od początku 2019 roku zanotowaliśmy 868 zdarzeń w tym:

              Pożary                           – 273

              Miejscowe zagrożenia           – 541

              Alarmy fałszywe                 – 54

 

Poszkodowani w okresie od 01.01.2019r. do 15.12.2019r.

Rodzaj zdarzenia Poszkodowani ofiary śmiertelne Poszkodowani ranne SUMA
Pożar 0 8 8
Miejscowe zagrożenie 15 117 132

RAZEM:

15 125 140